Informujemy iż w dniu
6 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00 w sali 08.A na Wydziale Humanistycznym odbędzie się spotkanie dla studentów/absolwentów Uczelni z przedstawicielami Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Program spotkania obejmuje:
1. Wprowadzenie w specyfikę działalności służb specjalnych.
2. Zadania i rola CBA w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
3. Zasady rekrutacji do CBA. Ścieżka kariery w służbie specjalnej.
4. Pytania i odpowiedzi.