kierunek_biologia

Kierunek Biologia jest najstarszym kierunkiem działającym na Wydziale Przyrodniczym. Istnieje już ponad 45 lat. Biologia to stale rozwijająca się dziedzina wiedzy. Jeśli interesuje Cię otaczający świat, chcesz poznać nowoczesne techniki stosowane w genetyce, biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii, mikrobiologii i ochronie środowiska oraz uzyskać aktualną wiedzę na temat ochrony przyrody wybierz studia na kierunku Biologia. Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę np. w:

  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
  • przemyśle,
  • administracji państwowej,
  • placówkach ochrony środowiska i przyrody,
  • szkolnictwie.

Wybierając studia na kierunku biologia decydujesz się na:

  • studia w przyjaznej atmosferze,
  • ciekawe zajęcia zarówno laboratoryjne, jak i terenowe,
  • zajęcia z cenionymi w kraju i zagranicą specjalistami,
  • rozwijanie swoich zainteresowań w prężnie działających kołach naukowych,
  • uzyskanie bezpłatnie kwalifikacji nauczycielskich w ramach projektu Unii Europejskiej „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”.

 

 

Nasi studenci są stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdobywają wyróżnienia na Międzynarodowych i Krajowych Konferencjach Studenckich Kół Naukowych, aktywnie uczestniczą w popularyzacji wiedzy w Piknikach i Festiwalach Nauki.

 


Studia I stopnia – na kierunku Biologia uzyskasz wiedzę z zakresu podstawowych działów biologii: biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, biologii rozwoju, biotechnologii, botaniki, ekologii i ochrony środowiska, ewolucjonizmu, fizjologii, genetyki, immunologii, mikologii, mikrobiologii i zoologii, a także z zakresu chemii, fizyki, geografii, matematyki, technologii informacyjnej. Zdobędziesz umiejętność doboru stosowanych w badaniach biologicznych różnych metod laboratoryjnych i terenowych. Dodatkowo możesz bezpłatnie uzyskać kwalifikacje do nauczania przyrody.

 

Studia II stopnia – na kierunku Biologia możesz pogłębić wiedzę z zakresu różnych działów biologii, w tym szczególnie: biogeografii, bioinformatyki, biologii wybranych grup organizmów, ekologii behawioralnej, ewolucyjnej i roślin, endokrynologii, genetyki człowieka, hydrobiologii, a także doskonalić umiejętność interdyscyplinarnego opisywania związków i zależności w przyrodzie. Ponadto uzyskasz przygotowanie do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, stosowanej w pracy laboratoryjnej i terenowej, a także wykształcisz biegłość w wybranej specjalności. Możesz także uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Jeśli studia na kierunku Biologia – to tylko w Siedlcach!

 

Więcej...